fredag 5 oktober 2018

Digital kompetens för fritidshemmet

På Skolverkets hemsida kan du hitta stöd och inspiration när du vill arbeta med digital kompetens på fritidshemmet. Materialet innehåller exempel från olika verksamheter, korta utdrag ur läroplanen och diskussionsfrågor.

Klicka på länken

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/digital-kompetens-i-fritidshemmet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar