onsdag 27 september 2017

Inläsningstjänst ILT

Från skoldatateket Jönköping får du handledning och tips i hur du ska använda inläsningstjänst som lärare och hur eleven använder appen ILT i iPad.Här får du även en kort genomgång av Johanna Kristoffersson av appen ILT.

ClaroSpeak iPad

Här får du i fyra delar av Pedagog Uppsala lära dig hur ClaroSpeak fungerar som app i iPad.onsdag 20 september 2017

DIGITALISERING


REGERINGEN

Sverige ska vara bäst i världen...
Sammanfattningsvis avser ändringarna:
  • att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framför allt i teknik och matematik
  • att eleverna blir stärkta i sin källkritiska förmåga
  • att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik
  • att eleverna ska arbeta med digitala texter, medier och verktyg
  • att eleverna ska använda och förstå digitala system och tjänster
  • att eleverna ska utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle
Ändringarna ska tillämpas senast från och med den 1 juli 2018. Huvudmännen kommer att kunna välja när de ska börja tillämpa ändringarna inom ett ettårigt tidsspann från och med den 1 juli 2017.
Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument