torsdag 15 september 2016

Utveckla din digitala kompetens

I slutet av oktober erbjuds ny kompetensutveckling från Skolverket som ger dig kunskap kring hur digitala verktyg stödjer lärande. Lär tillsammans med kollegor på din skola.

Klicka på länken för att komma vidare. 

http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/digitalisering

tisdag 13 september 2016

FUTURE CLASSROOM LAB CHROMEBOOK

Klicka på länken för att komma till omvärldsbloggen som bl.a. tar upp hur användningen av chromebook har varit på olika skolor i ett pilotprojekt och hur Future Classroom Toolkit ett slags självtest som visar på vilken digital mognadsnivå skolan befinner sig på.

http://omvarld.blogg.skolverket.se/2015/12/11/chromebook-som-katalysator-for-forandring/

Prezi - grundkurs som får dig att komma igång

Här nedan ser du en PREZI av Bengt Stedt och ett youtubeklipp som visar hur du kommer igång
med Prezi
.