tisdag 13 september 2016

FUTURE CLASSROOM LAB CHROMEBOOK

Klicka på länken för att komma till omvärldsbloggen som bl.a. tar upp hur användningen av chromebook har varit på olika skolor i ett pilotprojekt och hur Future Classroom Toolkit ett slags självtest som visar på vilken digital mognadsnivå skolan befinner sig på.

http://omvarld.blogg.skolverket.se/2015/12/11/chromebook-som-katalysator-for-forandring/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar