måndag 29 oktober 2018

DIGITALA VERKTYGResurser för undervisning i modersmål

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/resurser-for-undervisning-i-modersmal

Quizlet och Quizlet Live - jobba med ord och begrepp

Digitala verktyg läsa och skriva - Kod center

Räkna ut figurens area - Flippa klassrummet

Skärminspelning iPad - Flippa klassrummet

Klicka på länken för att kolla hur du gör en skärminspelning på iPad.

https://support.apple.com/sv-se/HT207935

Skärminspelning med Screencast-o-matic