lördag 7 februari 2015

Popplet - Tankekarta

Man kan använda Popplet både på webben och som en app. Främst använder man Popplet som en tankekarta men jag tycker att Popplet är ett smidigt sätt att visa något på tavlan som eleverna lätt kan följa. Det kan vara instruktioner, bänkplacering i klassrummet eller vid ett klassråd.
Ett bra digitalt verktyg som kan användas av såväl lärare och elever.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar